Follow us              

Hedef ve Vizyon

Üçüncü nesil üniversite anlayışı ile çıktığımız yolda üniversite-sanayi işbirliğini ön plana alarak teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı en etkin şekilde kullanıp, sanayi odaklı projeler ile ülke ekonomisine katma değer sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

MYO çatısı altında yer alan bölümlerde eğitim alan öğrencilerin ilgi duydukları sektörlerde aranılan nitelikli ve yetkin elemanlar olmalarını sağlayacak eğitim programları ile yeni nesil üniversite olma konusunda çağın ötesinde emin adımlarla ilerlemek.

Bu bağlamda, üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarlarla, OSTİM sanayi bölgesinde yer alan sanayi işletmelerinin, OSTİM Teknopark gibi büyük bir paydaşın ve OSTİM Vakfı gibi köklü bir geleneği olan vakfın destekleri ile teorik eğitimleri ve uygulamaları birbirini tamamlayıcı biçimde yürütmek.