Follow us              

Sevgili Öğrencilerimiz,

Rekabet koşullarının zorlaştığı, bilginin yanı sıra beceri ve yetkinliklerin ön planda olduğu bu dönemde teknik insan kaynağının yetiştirilmesi zor bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çağın insan kaynağını yetiştiren kurumların, hayatta kalma becerileri olarak da adlandırılan 21. yy. becerilerine sahip olabilecek şekilde kurgulanması önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı eğitim-öğretim modelleri artık beceri ve yetkinlik gelişimine katkı sağlayacak şekilde ele alınmaktadır.

Beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi üretimle doğrudan ilişkili olup kurumların ve dolayısıyla ülkelerin üretim kapasitesinin artırılması anlamına gelmektedir. Üretim kapasitesinin artırılması iş piyasasını da yönlendirecektir. İş piyasası mesleki eğitimle doğrudan ilişkili olup bu kapsamda mesleki eğitim kurumlarının en önemli misyonu iş piyasasına nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamaktır.

Bu gerekçelere göre kurgulanan Meslek Yüksekokulumuz; 6’sı yeni olmak üzere toplam 12 programla sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikçi düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, problem çözebilen, proje tabanlı düşünebilen, tasarım ve üretim becerisi bulunan, böylece mesleklerinde ve çalıştıkları işletmelerde farklılıklar oluşturmada öncülük yapabilecek teknik insan kaynağı yetiştirmektedir. Bunu yaparken sanayinin gerçekleriyle eğitim-öğretim müfredatını güncellemekte, girişimcilik ve proje kültürünü işletmelerdeki uygulamalarla kazandırmakta ve kamu-özel sektör tecrübesi bulunan deneyimli akademik personel ile entelektüel birikimi geliştirmektedir.

Bu kapsamda en önemli güçlü yanımız OSTİM ve çevresindeki 50 yıllık sanayi birikiminden faydalanabilmemizdir. Buradan aldığımız yerel başarı hikayeleri ilhamından küresel bazda hikâye oluşturabilecek evrensel insan kaynağını yetiştirmeye talibiz. Akademik ve idari kadromuzla kurgumuzu buna göre yapıyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bu hedefi personelimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve sektör paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle eğitim-öğretim ve mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgilerimle.                                                                              ​                                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                     MYO Müdürü

​Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞİŞMAN